'Nieuwegeinse kapperszaak dekmantel voor witwassen crimineel geld', OM eist 14 maanden cel (2024)

  22 november 2023, 14:09 4 minuten leestijd

  'Nieuwegeinse kapperszaak dekmantel voor witwassen crimineel geld', OM eist 14 maanden cel (1)

  Nieuwegein - Zij profiteerde mee van de forse bedragen die haar partner verdiende met grootscheepse drugshandel en genoot ook na zijn aanhouding en veroordeling met haar gezin nog drie jaar lang van het rijke leven. Dat stelde de officier van justitie in een rechtszaak tegen een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein, die wordt verdacht van het witwassen van ruim 95.000 euro. De herkomst van dat geld is 'nogal schimmig'. De aanklager eiste vanochtend in de Utrechtse rechtbank veertien maanden cel tegen de vrouw.

  Volgens het Openbaar Ministerie had de Nieuwegeinse tussen 2018 en 2021 geen aantoonbare legale inkomsten. Haar kapperszaak zou louter bedoeld zijn geweest als dekmantel om maandelijkse contante geldstortingen wit te wassen.

  Bij doorzoeking van haar huis werden in haar garage bovendien ruim 660 stuks zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarmee heeft zij volgens het OM haar gezin en directe omgeving in gevaar gebracht.

  Zwijgrecht

  De vrouw werd sinds de aanhouding van haar man, vijf jaar geleden, door de politie in de gaten gehouden. Hij werd twee jaar geleden tot zestien jaar cel veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die voor miljoenen euro's aan harddrugs naar Engeland smokkelde. In deze zaak loopt nog een hoger beroep, maar de man een een aantal medeverdachten zitten al jaren vast.

  Het viel de politie op dat de vrouw ondertussen haar oude leventje bleef leiden, terwijl er geen aantoonbare legale inkomsten tegenover stonden. Zij gaf heel veel contant geld uit aan dure spullen en betaalde 20.000 euro cash voor de stalling van haar paard. Zij had een kappersbedrijf, maar de politie vond geen enkele aanwijzing dat er daadwerkelijk werd geknipt.

  Het is een van de problemen van een succesvolle crimineel: grote hoeveelheden illegaal geld verdoezelen.

  Geen klanten

  De boekhouding van de kapperszaak werd maandelijks bijgewerkt na storting van een contant geldbedrag via een bankfiliaal in Nieuwegein. Dat geld werd als salaris naar haar privérekening overgemaakt. Maar in de boekhouding werden geen betalingen van klanten gevonden. Ook was er geen afsprakenboek en werd via haar zakelijke telefoonlijn geen enkel gesprek met klanten gevoerd.

  De vrouw knipte volgens het OM ook geen mensen aan huis. Door een baken onder haar auto te plaatsen ontdekte de politie dat zij geen klanten bezocht, maar voornamelijk tijd doorbracht op de manege waar haar paard stond.

  Te hulp schieten

  De vrouw heeft tijdens het onderzoek geen enkele verklaring willen geven voor de verdachte geldstromen. Ook tegen de rechters wilde zij vandaag niets over de verdenkingen zeggen en maakte zij voortdurend gebruik van haar zwijgrecht. Daardoor blijft onduidelijk waar haar geld nou precies vandaan kwam.

  Haar advocaat stelde dat het geld afkomstig is van mensen die zich om zijn cliënt bekommerden toen zij er na de arrestatie van haar partner alleen voor kwam te staan met de kinderen. Mensen uit haar omgeving zouden haar te hulp zijn geschoten, maar wilden niet in verband worden gebracht met de activiteiten van haar man. Daarom zou het geld contant zijn gestort.

  Verdoezelen

  "Het is een van de problemen van een succesvolle crimineel: grote hoeveelheden illegaal geld verdoezelen", begon de officier van justitie haar betoog. "Zij wilde crimineel geld een legale herkomst geven. Na aanhouding van haar partner veranderde de levenswijze van mevrouw niet", stelde het OM vast.

  De officier vindt dat van de verdachte mag worden verwacht dat zij een verklaring geeft voor de herkomst van de grote bedragen aan contant geld en de luxe goederen. Dat kan tegenwicht bieden aan de verdenkingen. Omdat de verdachte dat niet doet, vindt het OM witwassen bewezen en zou een onvoorwaardelijke celstraf van veertien maanden op zijn plaats zijn.

  Als u morgen meegaat zult u haar de zwabber en de dweil zien hanteren.

  Schrik

  "Ik schrik er wel van. In het kielzog van de veroordeling van meneer wordt mevrouw nu aangesproken", zei de advocaat over de strafeis. Die is volgens hem "buitensporig hoog". Hij vroeg om begrip voor de zwijgzame proceshouding van zijn cliënt en het feit dat zij niet wil en kan verklaren over mensen die haar te hulp schieten.

  "Zij staat alleen voor zorg van haar kinderen. Als u morgen meegaat zult u haar de zwabber en de dweil zien hanteren, want dat is de manier waarop zij zich nu staande houdt", besloot de raadsman.

  Hoeveel begrip de rechters zullen tonen wordt over twee weken duidelijk. Dan doet de rechtbank uitspraak.

  Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

  Tips van de redactie

  Defensie wil meer ruimte om te trainen met heli's, maar dat knelt met de windmolenplannen
  In deze medaillefabriek maken ze tienduizenden Vierdaagsekruisjes: 'Het is monnikenwerk'
  Experts maken zich zorgen om drugsadvertenties in Utrechtse brievenbussen
  Actievoerders bivakkeren bij hoofdkwartier Koninklijke Landmacht in Utrecht
  Hier kijk je bij jou in de buurt EK-wedstrijden op een groot scherm

  Puzzels

  Sudoku
  Woordzoeker

  Alle puzzels

  Ook RTV Utrecht!

  Bekijk hier het verhaal van de Hollandse Waterlinies: van oorlog naar brouwerij
  RTV Utrecht zoekt muzikaal talent voor Regio Songfestival
  Neem een exclusief kijkje in de Utrechtse Werfkelders
  Deze gasten hoor je van de week in Aan Tafel!
  Avonturen op grote hoogte. De Domtoren bijna weer toonbaar voor Utrecht. Kijk hier de serie over de restauratie.
  'Nieuwegeinse kapperszaak dekmantel voor witwassen crimineel geld', OM eist 14 maanden cel (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Sen. Ignacio Ratke

  Last Updated:

  Views: 5941

  Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sen. Ignacio Ratke

  Birthday: 1999-05-27

  Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

  Phone: +2585395768220

  Job: Lead Liaison

  Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

  Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.